Scroll Top

WTW

Vodilni ponudnik vrhunskih terenskih, prenosnih, spletnih in laboratorijskih analitičnih instrumentov
  • Prenosni laboratorijski in ON-LINE instrumenti za merjenje pH/mV, redoks potenciala, koncentracij širokega spektra ionov (ISE), raztopljenega kisika, prevodnosti, motnosti in temperature.
  • Naprave za manometrično določanje BPK5, metana, biorazgradljivosti.
  • Inkubatorji.
  • Spektrofotometri, razklopni bloki, hitri kivetni testi.
  • ON-LINE sistemi za monitoring kisika, pH, TSS, motnosti, fosfatov, nitratov, nitritov, KPK/TOC/DOC/SAC/BPK, prevodnosti, nivoja blata (ultrazvočni merilci).
  • Prenosni vzorčevalniki.