Scroll Top

Sodibox

Inovativni izdelki za transport bioloških, krvnih in bakterioloških vzorcev

Sterilni izdelki za mikrobiološko vzorčenje površin in transportne sisteme za vzorce za izvajanje nadzora zdravja farmsko gojenih živali in procesne higiene v živilskih obratih:

  • Spremljanje pojavnosti specifičnih mikroorganizmov (salmonele itd.).
  • Določanje skupnega števila mikroorganizmov.
  • Ugotavljanje učinkovitosti dezinfekcije in kontroliranje opreme/okolja tekom proizvodnih procesov.
  • Prenosne torbe, namenjene profesionalni rabi v humanih in veterinarskih laboratorijih.