Scroll Top

Sebia

Vodilni svetovni ponudnik opreme in reagentov za izvajanje elektroforeze proteinov v kliniki
  • Kapilarna elektroforeza – elektroforeza proteinov v serumu ter urinu in določitev monoklonalne komponente s postopkom imunotipizacije, CDT, elektroforeza variant hemoglobinov in elektroforeza glikiranega hemoglobina (HbA1c).
  • Gelska elektroforeza na agaroznem gelu – elektroforeza proteinov v serumu ter urinu in določitev monoklonalne komponente s postopkom imunofiksacije, elektroforeza proteinov v cerebrospinalni tekočini, lipoproteinov, izoencimov, fenotipizacija A1AT, določanje von Willebrand multimerov.