Scroll Top

Macherey-Nagel

široka paleta izdelkov za filtracijo, analizo voda, kromatografijo in bioanalizo, hitri testi

Filtrirni papir in pole, filtri za brizge, membranski filtri, ekstrakcijski tulci.

Enostavni testi: pH lističi, papirčki za semikvantitativno določanje številnih parametrov.

Analiza vod:

  • Program Visocolor: zanesljive, varne in enostavne analize vode in prsti po kolorimetrični metodi (kovčki za analizo vode in zemljo).
  • Program Nanocolor: fotometri in spektrofotometri (VIS in UV/VIS), merilci klora, hitri kivetni testi, razklopni bloki.

Mikrobiološke raziskave: luminometri.

Kromatografija: standardi, kolone, viale in pokrovčki.

Polavtomatski in avtomatski urinski analizatorji s kontrolami.

Urinski testni lističi.

RNK/DNK analizni kiti.