Scroll Top

JRI

Brezžični sistemi za nadzor temperature in vlažnosti
  • Napredna rešitev za učinkovito spremljanje temperature in ostalih fizikalnih parametrov, kot so higrometrija, tlak, plin (CO₂, O₂), štetje delcev itd.
  • Podatki se ažurno prenašajo in beležijo v programski opremi JRI-MySirius.
  • Možnost oddaljenega nadzora in dostop do izmerjenih vrednosti v realnem času.
  • Samodejno shranjevanje podatkov, ki jih je kasneje možno obdelovati (grafi, poročila, …).
  • Če so tolerančni pragovi preseženi, se takoj izdajo opozorila (alarmi), kar omogoča takojšnje ukrepanje.
  • Izpolnjevanje zahtev standardov ISO 17025 in ISO EN 15189 z zanesljivimi in natančnimi meritvami.