Scroll Top

Diagast

Reagenti, ročne analize in avtomatizirani sistemi za imunohematologijo
  • Avtomatiziran sistem za imunohematologijo z EM-tehnologijo (magnetizacija eritrocitov).
  • Protitelesa za ABO-D-tipizacijo za manualno in mikrotitersko tehniko.
  • Protitelesa za RH-Kell fenotipizacijo.
  • Druga monoklonska in poliklonska protitelesa ter redki serumi.
  • Encimi, pufri, antiglobulini in kontrolni serumi.
  • Predtransfuzijski (obposteljni) testi.