Scroll Top

BioMérieux

Laboratorijska diagnostika nalezljivih bolezni in izdelki za mikrobiološke analize

Izdelki za laboratorijsko diagnostiko nalezljivih bolezni:

 • BioFire Filmarray – molekularna biologija.
 • Imunološke metode za laboratorijsko diagnostiko nalezljivih in kardiovaskularnih bolezni, anemij, alergij, tumorskih označevalcev, bolezni ščitnice ter motenj v hemostazi in plodnosti.
 • Reagenti, kontrole in kalibratorji za preiskave v klinični mikrobiologiji.
 • Živilska in farmacevtska mikrobiologija.

Izdelki za mikrobiološke analize v farmacevtski, kozmetični, veterinarski in prehranski industriji:

 • Detekcija patogenih mikrobov, mikrobna identifikacija in tipizacija.
 • Števne metode mikrobnih indikatorjev kvalitete in higiene.
 • Detekcija mikrobov v pijačah.
 • Kontrola okolja pri aseptični proizvodnji (površine, zrak, oprema, osebje).
 • Testiranje sterilnosti.
 • Simulacija aseptičnega polnjenja.
 • Testiranje hranljivosti mikrobnih gojišč.
 • Priprava vzorcev.