Scroll Top

Behnk Elektronik

sistemi za in-vitro diagnostiko hemostaze

Avtomatizirani analizatorji za teste koagulacije:

  • Thrombolyzer XRC.
  • Thrombolyzer XRM.
  • Thrombolyzer COMPACT X.

Pol-avtomatizirani analizatorji za teste koagulacije:

  • Thrombotimer.
  • Thrombostat.

Avtomatiziran sistem za merjenje agregacije trombocitov (LTA) in reagenti.