Scroll Top

Analytik Jena

Visokozmogljivi analitski instrumenti
 • Atomski absorbcijski spektrometri (AAS).
 • Induktivno sklopljena plazma z masnim spektrometrom (ICP MS).
 • UV/VIS spektrofotometri.
 • Merilni sistemi AOX/TOX/EOX.
 • TOC/TNb analizatorji.
 • Elementarni analizatorji C/N/S/Cl.
 • Analizatorji živega srebra (MERCUR).
 • Mikrovalovni razklopni sistemi.
 • Induktivno sklopljena plazma z optično emisijski spektrometer (ICP-OES).
 • Aparati za pripravo vzorcev (homogenizator, termični stresalnik).
 • PCR, qPCR.
 • Elektroforeze, Western Blotting.
 • Mikrovolumenski spektrofotometer.
 • Avtomatizirane platforme za ravnanje s tekočinami.
 • Oprema za avtomatizacijo laboratorijev.