Scroll Top

Alltest

Profesionalni hitri testi in hitri testi za samotestiranje v obliki testnih lističev in testnih ploščic, TUDI KOMBINACIJE TER FIA HITRI TESTI
  • Hitri testi za infekcijske bolezni (Gastrointestilnalne bolezni, bolezni respiratornega trakta, tropske bolezni, Hepatitis, spolne bolezni in druge bolezni: Covid-19, strep A, influenca idr.).
  • Hitri testi za tumorske markerje (FOB, AFP, PSA idr.).
  • Hitri testi za srčne markerje (D-dimer, Troponin, nt-proBNP, idr.).
  • Hitri testi za preverjanje plodnosti (hCG, LH, FSH, idr.).
  • Hitri testi na prepovedane in zlorabljene substance (COC, AMP, MDMA, idr.).