Scroll Top

CERTIFIKATI KAKOVOSTI
KAKOVOST POSLOVANJA

Celovita kakovost poslovanja je naša prioriteta, ki nam zagotavlja dolgoročno uspešnost in konkurenčno prednost, našim kupcem pa omogoča hitro, varno, ekonomično in zanesljivo storitev. Je rezultat našega razvoja znanj, inovativnosti in izboljšav.

CERTIFIKAT KAKOVOSTI

ISO 9001:2015

Mednarodni standard, ki vzpodbuja privzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti, z namenom, da bi se z izpolnjevanjem zahtev odjemalcev povečalo njihovo zadovoljstvo.

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM

ISO 14001

Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev in uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev, lastnikov in ostale zainteresirane javnosti.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

ISO 45001:2018

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi podjetja lažje obvladovala varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja.

AKREDITACIJSKA LISTINA

ISO/IEC 17025:2017

Certifikat potrjuje usklajenost našega kalibracijskega laboratorija z zahtevami standarda kakovosti SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Certifikat izdaja Slovenska akreditacija, edina, neodvisna in nepridobitna institucija, ki v Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe.

BONITETNA ODLIČNOST

Platinasta odličnost AAA

Ocena, ki predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Platinasto bonitetna odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti Zlati AAA tri leta zaporedoma.

FINANČNA ZANESLJIVOST

Zanesljiv gospodarski subjekt

Certifikat potruje, da gospodarski subjekt, njegovo poslovanje in premoženjsko finančno stanje, kaže na njegovo nadpovprečno uspešnost in finančno zanesljivost tako v slovenskem gospodarskem prostoru kot tudi izven njega.

EVROPSKI STANDARD

EN 14727

Certifikat potrjuje, da laboratorijsko pohištvo Lab Interior dosega ustrezno kakovost in zanesljivost ter dokazuje, da naši izdelki v celoti izpolnjujejo stroge zahteve v EU.

EVROPSKI STANDARD

EN 13150

Certifikat potrjuje, da delovni pulti za laboratorije Lab Interior dosegajo ustrezno kakovost in zanesljivost ter dokazuje, da naši izdelki v celoti izpolnjujejo stroge zahteve v EU.

EVROPSKI STANDARD

EN 14175

Certifikat potrjuje, da digestoriji Lab Interior dosegajo ustrezno kakovost in zanesljivost ter dokazuje, da naši izdelki v celoti izpolnjujejo stroge zahteve v EU.

TRACE

Visoka kultura in etika poslovanja

Organizacija TRACE združuje podjetja, ki v svojem poslovanju dosegajo visoko kulturo in etiko poslovanja.

CERTIFIKATI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
DRUŽBENA ODGOVORNOST

Že od svojih začetkov veliko pozornosti usmerjamo v družbeno odgovorno delovanje. Naša poslovna politika temelji na trajnostnem razvoju in poslovanju. Zavedamo se svoje moralne dolžnosti delati dobro, ustvarjati dodano vrednost za družbo ter izboljšati kakovost življenja.

STAREJŠIM PRIJAZNO PODJETJE

Projekt ASI

Priznanja so podelili prvič v sklopu projekta ASI – starejši, z leti se vedno zavzeti, kot posebna priznanja za najboljše projekte ASI. Naše podjetje ga je dobilo v kategoriji srednje velikih podjetij.

 

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Polni certifikat

Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Napredni certifikat

Namen in cilj certifikata je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih  v odnosu do zaposlenih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega socialnega sklada.

LGBT PRIJAZNO

Razumevanje temeljnih človekovih pravic

S certifikatom smo zavezani, da zagotavljamo boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic, vključujoče okolje, dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev ter povečanje občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT-oseb v delovnem okolju.

LISTINA RAZNOLIKOSTI

Razvoj organizacijske kulture

Listina temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih, ustvarjanju raznolikega in vključujočega delovnega okolja, upoštevanju in širjenju načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije, oblikovanju politike raznolikosti.

NAJBOLJŠI HRM PROJEKT LETA 2022

Krepki in zdravi

Planet GV že vrsto let podeljuje prestižno priznanje HR&M projekt leta, s katerim nagrajuje najboljše prakse upravljanja z ljudmi pri delu in vzpodbuja razvijanje kadrovske stroke.

NAGRADE IN PRIZNANJA
POSLOVNE NAGRADE

Na prejete poslovne nagrade in priznanja smo izredno ponosni, saj dokazujejo, da so naša poslovna filozofija, vizija, poslanstvo in vrednote uspešne.

EVROPSKA POSLOVNA NAGRADA

Razvoj delovnega okolja in zaposlenih

Naše podjetje je med 150.000 podjetji iz 33 držav postalo evropski zmagovalec prestižnega poslovnega tekmovanja v kategoriji »Workplace & People Development«. Priznanje je potrditev, da so našo dobro prakso prepoznali tudi na ravni EU. Pred tem smo v tej kategoriji postali tudi nacionalni zmagovalec.

PODRAVSKO PODJETJE LETA

Po izboru bralcev časnika Večer

V okviru izbora najboljših podjetij in najboljših zaposlovalcev Podravja, ki ga organizira časnik Večer glasujejo tudi bralci. Naše podjetje so izbrali kot najboljše za leto 2016.

PODRAVSKO PODJETJE LETA

Naj zaposlovalec

V okviru izbora najboljših podjetij in najboljših zaposlovalcev Podravja, ki ga organizira časnik Večer, smo po izboru strokovne komisije prejeli naziv “Naj zaposlovalec Podravja” za leto 2019.

RAZVOJ IDEJ, INOVACIJ IN INVESTICIJ V PODJETNIŠTVU

Ustvarjalci za stoletja

Mednarodni ekonomski forum Perspektive iz Zagreba podeljuje nagrado za prispevek k razvoju podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi.

ZASLUŽNA INSTITUCIJA SLOVENSKEGA KEMIJSKEGA DRUŠTVA

Slovenski kemijski dnevi 2022

Nagrado smo prejeli v sklopu mednarodnega znanstvenega srečanja na slavnostni akademiji ob 70-letnici Slovenskega kemijskega društva.

PRIZNANJE ZDRUŽENJA MANAGER

Vključi.Vse

Sekcija managerk pri Združenju Manager podeljuje priznanje z namenom izpostaviti podjetja s strategijo vključevanja in raznolikosti ter razvitim odnosom do enakosti spolov.

SME EnterPRIZE

Sprejemanje trajnostnih poslovnih modelov

Nagradni natečaj SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali, namenjena evropskim malim in srednje velikim podjetjem in spodbuja sprejemanje trajnostnih poslovnih modelov ter javno razpravo o trajnostnosti.

MIKRO+POLO MARKET

3% popust za vsa spletna naročila

NAŠI KUPCI CENIJO KAKOVOST
NAŠI KUPCI O NAS
OLGA BALAŽIČ, univ.dipl.org.
MEDICINSKA FAKULTETA LJUBLJANA, INŠTITUT ZA SODNO MEDICINO

Z vašim podjetjem smo zelo zadovoljni. Strokovni nasveti nam velikokrat pomagajo pri izbiranju opreme in kvalitetnem opravljanju dela. Takšen nivo sodelovanja je lahko za vzgled in si ga želimo tudi v bodoče.

MOJCA GOSTEČNIK
PEKARNA PEČJAK

Vaša spletna trgovina je simpatična, lepo pregledna in z veliko možnosti iskanja izdelkov. Vaši strokovni svetovalci so prijazni, ustrežljivi in vedno na razpolago.

TADEJ JEZERNIK
ŠOLSKI CENTER VELENJE

Pohvalil bi vaše aktivno širjenje kemije, predvsem med mladimi. Veliko ste pripomogli, da se mladi kemije učijo z razumevanjem. Kot kemiku mi veliko pomeni, da se na tem področju tako angažirate.