Scroll Top

PRODAJA SMO LJUDI

Prodavačice i prodavači su ljudi u dobrim međusobnim odnosima. Zaposleni nikada nisu samo broj, mi podržavamo osobu kao cjelinu. Nove ideje i inicijative su uvijek dobrodošle. Nema ludih ili nemogućih ideja, postoje samo ljudi koji sebi dozvoljavaju da sanjaju i oni koji ne.

PRODAJA SMO LJUDI

Prodavačice i prodavači su ljudi u dobrim međusobnim odnosima. Zaposleni nikada nisu samo broj, mi podržavamo osobu kao cjelinu. Nove ideje i inicijative su uvijek dobrodošle. Nema ludih ili nemogućih ideja, postoje samo ljudi koji sebi dozvoljavaju da sanjaju i oni koji ne.

LABORATORIJSKA HUMANA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA

Pomažemo ljekarima u postavljanju dijagnoze, praćenju bolesti i otkrivanju sumnje na novu bolest. Sa svojim širokim programom dijagnostičkih analizatora, reagensa i pomoćnog inventara, prisutni smo u svim dijagnostičkim laboratorijima širom Slovenije.

FARMACIJA

Farmacija, kao nauka o lijekovima, zajedno sa farmaceutikom, koja se bavi planiranjem i proizvodnjom farmaceutskih preparata (lijekova), daju ključni doprinos razvoju društva. Naš program je prisutan kako u apotekama tako i kod velikih farmaceutskih proizvođača. Raznovrsna ponuda uređaja, hemikalija i zaštitne opreme čini zaokruženu ponudu za farmaceutske kupce.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Industrija je pokretač privrede i jedna od najvažnijih djelatnosti u kojoj smo prisutni kao dobavljač aparata za pripremu uzoraka. Imamo veoma širok program aparata za analizu, mikroskopije, potrošnog materijala i hemikalija.

INDUSTRIJA

Industrija je gonilo gospodarstva in ena pomembnejših dejavnosti, v kateri smo prisotni kot ponudnik aparatur za pripravo vzorcev. Imamo zelo širok program analiznih aparatov, mikroskopije, potrošnega materiala in kemikalij.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša stavlja u prvi plan problem zagađenja i degradacije životne sredine u kojoj ljudi žive. Sa svojim programom aparata za analizu vode, tla i zraka prisutni smo u gotovo svim ustanovama zaštite životne sredine. Na ovaj način osvještavamo kupce o važnosti zaštite i brige o našoj okolini.

NAŠI KUPCI SU ZADOVOLJNI KUPCI
NAŠI KUPCI O NAMA
ALBINA GABROVŠEK, viša medicinska sestra
OPŠTA BOLNICA CELJE, CENTRALNA STERILIZACIJA

Poslovanje sa kompanijom Mikro+Polo je u našoj oblasti dobro. Sa proizovodima i Vašim prodajnim predstavnicima smo vrlo zadovoljni.

SANJA ČABRAJA
MEDICINSKI FAKULTET LJUBLJANA, INSTITUT ZA ĆELIJSKU BIOLOGIJU

Mikro+Polo je pouzdana kompanija sa kojom surađujemo dugi niz godina. Posebno bih pohvalio prodajne predstavnike i servisere.

MOJCA KLARIČ
PLASTIK SI, PROIZVODNJA PLASTIČKIH PROIZVODA, d.o.o.

Veoma sam zadovoljna Vašim uslugama. Veoma ste odgovorni, profesionalni i korektni, brzo reagujete i pružate stručnu pomoć.

MIKRO+POLO MARKET

3% popusta za sve online narudžbe