Scroll Top

WTW

VODEĆI PONUĐAČ VRHUNSKIH TERENSKIH, PRIJENOSNIH, ON-LINE I LABORATORIJSKIH ANALITIČKIH INSTRUMENATA
  • Terenski/prijenosni, laboratorijski i on-line instrumenti za mjerjenje pH/ mV, redox potencijala, koncentracije jona u otopinama (ISE), otopljenog kisika, provodljivosti, mutnoće i temperature.
  • Aparati za manometrično utvrđivanje BPK, metana, biorazgradivosti.
  • Inkubatori.
  • Spektrofotometri, termoblokovi, brzi kivetni testovi.
  • ON-LINE sistemi za monitoring kisika, pH, TSS, mutnoće, fosfata, nitrata, nitrita, KPK/TOC/DOC/SAC/BPK, provodljivosti, nivoa mulja (ultrazvučni mjerači).
  • Prenosni i stacionarni uzorkivači.