Scroll Top

Thermo Fisher Scientific

VODEĆI SVETSKI PROIZVOĐAČ LABORATORIJSKE OPREME
  • Sistemi za tretman vode Stakpure.
  • Čitači, spiralizatori, dozatori.
  • Potrošni materijal Nunc, Nalgene, Samco, Sterilin, Capitol, Abgene.
  • Pipete Finnnpipette, vrhovi za pipete.
  • Savant vakuumski koncentratori.
  • OWL vertikalna i horizontalna elektroforeza.
  • Kriokonzervacija, zamrzivači i frižideri.
  • Centrifuge, mikseri, šejkeri, inkubatori, suva i vodena kupatila, peći za žarenje.