Scroll Top

Qiagen

RAZLIČITA RJEŠENJA ZA MOLEKULARNO TESTIRANJE, OD UZORKA DO UVIDA

Otkriće i translacijska istraživanja:

 • Prečišćavanje DNK i RNK.
 • Proteinska purifikacija.
 • Egzozomi i CTC.
 • Sakupljanje i stabilizacija uzoraka.
 • PCR/qPCR/dPCR.
 • Prilagođeni LNA oligonukleotidi.
 • Sekvencioniranje sljedeće generacije (NGS).
 • Pirosekvencija.
 • ISH & Northern Blotting.
 • Epigenetika.
 • Funkcionalna i ćelijska analiza.
 • Lab Essentials.
 • GeneGlobe Design & Analysis Hub.

Dijagnostika i klinička istraživanja:

 • Onkologija (Therascreen Solid Tumor, ipsogena leukemija, cirkulirajuće tumorske ćelije, odgovor na oštećenje DNK).
 • Rješenja za testove razvijene u laboratoriji.
 • Infekcione/zarazne bolesti.
 • Transplantacija (Artus virusno opterećenje).
 • Seksualno i reproduktivno zdravlje (skrining raka grlića materice, spolno prenosive infekcije - STI testing).
 • Obrada uzorka.

Human ID (ljudska identifikacija) i forenzika:

 • Forenzička priprema uzorka.
 • Prikupljanje uzoraka.
 • Investigator solucije.
 • Kvantifikacija ljudske DNK.
 • STR technologija.
 • Automatizacija.
 • Sekvencioniranje sljedeće generacije (NGS).
 • Pirosekvencija.
 • Usluge validacije.

Next-Generation Sequencing (Sekvencioniranje sljedeće generacije):

 • DNK sekvenciranje.
 • RNK sekvenciranje.
 • Multianalitsko sekvenciranje (multimodalno).
 • Kontrola kvalitete uzorka.
 • Amplifikacija cijelog genoma/transkriptoma.
 • Analiza metilacije DNK.
 • Metagenomika.
 • Informatika i podaci.

Instrumenti i automatizacija:

 • GeneReader NGS sistem.
 • Prečišćavanje nukleinskih kiselina.
 • PCR instrumenti.
 • PCR podešavanje i rukovanje.
 • Pirosekvencija.
 • Kontrola kvaliteta i analiza fragmenata.
 • Servisna rješenja.
 • Dodaci.
 • Softver za analitiku.
 • Automatski kitovi.
 • Tissue Disruption (tkivno razdvajanje).

OEM by Qiagen:

 • OEM Enzimi.
 • OEM PCR Master Mixes.
 • OEM Oligonukleotidi.
 • OEM prečišćavanje nukleinskih kiselina.
 • OEM Spin Columns.
 • OEM digitalni PCR sistemi.