Scroll Top

Pregl Digital

Prvi pametni laboratorijski namještaj na svijetu

PREGL DIGITAL je digitalna dimenzija pametnog laboratorijskog namještaja, koji je dizajniran i razvijen da pomogne laboratorijskom osoblju u svakodnevnim laboratorijskim izazovima.

  • Veća produktivnost.
  • Avtomatizacija i digitalizacija.
  • Optimizacija troškova.

Dobrodošli u budućnost:

  • Laboratorijski sistem za upravljanje materijalima.
  • Laboratorijski sistem za upravljanje uzorka.
  • Laboratorijski sistem za upravljanje metoda.
  • Laboratorijski sistem za upravljanje opreme.

Pregl Digital je dio grupe Mikro+Polo.