Scroll Top

Lab Interior

PROIZVOĐAČ INOVATIVNOG LABORATORIJSKOG NAMJEŠTAJA

Sistem namještaja PREGL SYSTEM:

  • Ormari i radne ploće.
  • Digestori.
  • Sistemi snabdevanja medijima.

Pametni namještaj PREGL DIGITAL:

  • Sistem upravljanja laboratorijskim materijalima.
  • Sistem upravljanja laboratorijskim uzorcima.
  • Sistem upravljanja laboratorijskim metodama.
  • Sistem upravljanja laboratorijskim opremom.

Lab Interior je dio grupe Mikro+Polo.