Scroll Top

Forns Hobersal

PEĆI ZA LABORATORIJE I INDUSTRIJU
  • Peći za žarenje do 1300 °C (spaljivanje, kaljenje, žarenje …).
  • Visokotemperaturne peći za žarenje do 1600 °C - 1650 °C - 1800 ° C i 1900 °C (sinterovanje, taljenje).
  • Univerzalne tubne peći do 1300 °C.
  • Laboratorijske peći do 300 °C od 20 litara do 420 litara i peći za visoke temperature do 500 °C.
  • Vakuum peći (muffle peći) do 1200 °C, koje omogućavaju rad u kontroliranoj atmosferi i vakuumu.
  • Određivanje ostatka nakon sagorijevanja (TGA - LOI) – termogravimetrijske peći.
  • Sve vrste dodatne opreme i rezervnih dijelova za peći.