Scroll Top

Cell Signaling Technology

ANTITIJELA, ELISA KOMPLETI, CHIP KOMPLETI I DRUGI POVEZANI REAGENSI ZA PROUČAVANJE STANIČNIH SIGNALNIH PUTOVA
  • XP-monoklonalna, primarna, sekundarna i konjugirana antitijela.
  • Kitovi za Western blot i »slikanje« (HCA, IF, pluripotentni, unutarćelijski IHC-kitovi).
  • Jednostavni ChIP kromatin IP kitovi, ChIP Seq.
  • Sendvič ELISA kompleti (PathScan, SignalKine).
  • Citokini i faktori rasta.
  • Kitovi za analizu ćelija (proliferaciju, održivost, aktivnost enzima i kinaze).
  • SignalSilence siRNA (human and mouse terget).