Scroll Top

B Medical Systems

MEDICINSKI RASHLADNI UREĐAJI

Linija za medicinsku i farmaceutsku upotrebu za skladištenje dijagnostičkih uzoraka, reagenasa, lijekova i vakcina u skladu sa Evropskom direktivom o medicinskim uređajima 93/42/EEC klase I i DIN 58345 standardom:

  • Laboratorijski frižideri i zamrzivači.
  • Farmaceutski frižideri i zamrzivači za skladištenje vakcina i lijekova Ultra Low zamrzivači (-86 °C).
  • Transportni sistemi/torbe.

Linija za transfuzijsku medicinu uključuje:

  • Mješalice za trombocite sa inkubatorom.
  • Frižideri za krv, banke krvi, kao i škrinje sa solarnim panelima.
  • Zamrzivači za plazmu.
  • Kontaktni šok zamrzivači za brzo zamrzavanje -30 °C (Contact Shock Freezers).
  • Ultra Low zamrzivači (-86 °C)
  • Transportni sistemi/torbe.