Scroll Top

Alltest

PROFESIONALNI BRZI TESTOVI U FORMI OBIČNIH TESTNIH LISTIĆA I TESTNIH PLOČICA TAKOĐER KOMBINACIJE I BRZI FIA TESTOVI
  • BRzi testovi za zarazne bolesti (Gastrointestilnalne bolesti, bolesti respiratornog trakta, tropske bolesti, Hepatitis, polne bolesti i druge bolesti: Covid-19, strep A, influenca idr.).
  • Brzi testovi za tumorske markere (FOB, AFP, PSA idr.).
  • Brzi testovi za srčane markerje (D-dimer, Troponin, nt-proBNP, idr.).
  • Brzi testovi plodnosti (hCG, LH, FSH, idr.).
  • Brzi testovi na zabranjene i zloupotrebljene supstance (COC, AMP, MDMA, idr.).