Scroll Top

Pametne SPME strelice

Poboljšajte laboratorijsku efikasnost!

Naša linija SPME proizvoda postaje SMART!

Restek sada nudi Smart SPME iglice sa završetkom u obliku strelica i Smart SPME vlakna. Nova Smart tehnologija nudi istu primjenu, performanse i vijek trajanja kao i proizvodi na koje ste se oslonili uz dodatnu karakteristiku pametnog čipa koji može pratiti parametre, opsege i historiju korištenja.

Strelice i vlakna Restek PAL SPME nude rješenja za širok spektar volatilnih i semivolatilnih analita u različitim matricama uzoraka.

Dok SPME vlakna dobro funkcionišu za mnoge aplikacije, Smart SPME strelice pružaju dodatne prednosti:

  • Povratna kompatibilnost sa bilo kojom generacijom PAL3 sistema.
  • Čvrsta konstrukcija od nehrđajućeg čelika osigurava duži vijek trajanja.
  • Brža ekstrakcija znači veći protok uzorka.
  • Bolja osjetljivost omogućava niže LOD.

Odaberite najbolju SPME strelicu ili SPME vlakno za svoju aplikaciju na osnovu vaših analita od interesa i instrumenta koji posjedujete.

Restek je vodeći proizvođač GC i LC kolona, proizvoda za pripremu i prikupljanje uzoraka, referentnih standardi i pribora za instrumente.

Imamo SPME potrošni materijal koji Vam je potreban. Pogledajte šta je dostupno na njihovi web stranici.