Scroll Top

Western Blot Workshop

Mikro+Polo, kao i uvijek podržava događaje koji se tiču unapređenja znanja i rado učestvuje u njihovoj realizaciji.

Zadovoljstvo nam je kada možemo povezati stručnjake iz cijele BiH, te doprinijeti poboljšanju tehnika u laboratoriji. Sretni smo kada našom zaslugom na jednom mjestu možemo povezati stručnjake, entuzijaste, koji osim o temi koja je akutuelna, mogu razmijeniti svoja iskustva vezana za kompletan rad u laboratoriju, dati jedni drugima savjete, ideje, prijedloge za nove projekte.

Tako je bilo i 06.10.2023. Mikro+Polo u suradnji sa renomiranim International University Sarajevo, organizovao je workshop na temu Western Blot. Zahvaljujući uposlenicima navedenog univerziteta, profesori i asistenti nekoliko drugih BiH univerziteta imali su priliku naučiti osnove ove tehnike, te saznati koji su izazovi sa kojima se mogu susresti koristeći ovu tehniku.

WesternBlotBIH-02

Ovom prilkom, zahvaljujemo se IUS-u i njihovoj svesrdnoj pomoći u realizaciji ovog projekta. Čim su se utisci sredili, mi smo krenuli u planiranje novih ovakvih projekata, kako sa IUS-om, tako i sa drugim Institucijama. Uvijek nam je zadovoljstvo podržeti ovake događaje.