Scroll Top

Bifenilne LC KOLONE po promotivnim cijenama

Do kraja 2023. godine nudimo Vam RESTEKOVE bifenilne kolone po promotivnim cijenama!

Pogledajte ponudu OVDJE!

Sve cijene su u BAM i ne uključuju PDV. Zadržavamo pravo promjene cijena i tipografskih grešaka. Ponuda važi do kraja 2023. godine.

JESTE LI ZNALI?

Imate problema kod razdvajanja komponenti upotrebom C18 stacionarne faze?

Rješenje za Vaše probleme su bifenilne kolone sa kojim ćete prestati brinuti o preklopljenim pikovima, dugom vremenu analize, lošoj selektivnosti za određene grupe spojeva.

Bifenilne kolone su namijenjene za analizu spojeva kao što su:

  • aromatski i umjereno polarni analiti, bipolarne supstance, hidrofilni aromatski spojevi, jaki dipoli, Lewisove kiseline, konjugirane komponente, komponente sa spojenim prstenovima i funkcionalnim grupama sa negativnim nabojem;
  • droge, urin, hrana, krv;
  • steroidi;
  • lijekovi i
  • metaboliti lijekova.

Bifenilne kolone su tip LC stacionarne faze (USP L11). Mogu biti SPP („core shell“) ili FPP (fully porous particle). Dvije fenilne grupe vezane na baznu siliku daju stabilnu reverznu fazu sa poboljšanim π-π i blagim steričkim ineterakcijama. Kolone se mogu koristiti za bazne, kisele i neutralne spojeve. Naročito su korisne za razdvajanje pikova koji se prerano izdvajaju na C18 fazi.

KAKO ODABRATI: SPP ILI FPP?

Superficially porous particles (SPP) postaju sve popularnije za pružanje bržih i učinkovitijih analiza bez upotrebe visokog UHPLC pritiska. Kada je Vaš cilj brzina, Restek preporučuje Raptor liniju LC kolona.

Raptor SPP kolone: Kolone vrhunskih performansi koje kombinuju brzinu analize sa superficially porous particles (SPP ili „core shell“) i vremenski testiranoj selektivnosti.

PROČITAJTE VIŠE klikom na sliku:

Zadržavanje analita u LC koloni je također važno za dobivanje oštrijih i užih pikova, te povećanje osjetljivosti za MS-mass spec, a kada je to slučaj, kolone s potpuno poroznim česticama (FPP-fully porous particle) kao što su Force LC spremne su za rad.

Force FPP (fully porous particle) kolone: Dugotrajne, sljedive Lot do LOT-a, jednostavni prijenos metoda u cijelom laboratoriju od starih do novih HPLC uređaja, pa sve do vrhunskih UHPLC uređaja.

PROČITAJTE VIŠE klikom na sliku:

VIDEO BIBLIOTEKA:

Kako odabrati stacionarnu fazu

Kako odabrati LC čestice

Odabir dužine kolone