Scroll Top

13. Bedjanič Simpozijum

Maribor, 13. i 14. oktobra 2023
HotelCity

13. Bedjaničev simpozijum

Svake dvije godine Zavod za infektivne bolesti i febrilna stanja UKC Maribor organizira Bedjaničev simpozij, koji je popularan u Sloveniji. Teme su aktuelne i odabrane iz užih i širih oblasti infektologije i o njima se raspravlja interdisciplinarno.

Na ovogodišnjem simpoziju govorit će se o multirezistentnim bakterijama u vanbolničkom okruženju. Domaćini prezentacija biće specijalisti infektologije UKC Maribor, UKC Ljubljana, SB Celje, SB Murska Sobota, SB Novo mesto.

Simpozijum će se održati u Mariboru, u Hotelu City, 13. i 14. oktobra 2023. Bićemo i mi tamo!