Scroll Top
MIKROBLOG
Vroče
Pregl Digital

Tanja Gvardjančič

PREGL DIGITAL je digitalna dimenzija pametnega laboratorijskega pohištva, ki je zasnovano in razvito za pomoč laboratorijskemu osebju pri vsakodnevnih laboratorijskih izzivih. Pametno pohištvo smo razvili skupaj z mariborskim startup podjetjem Agitron. Gre za prvo tovrstno pohištvo na svetu, ki omogoča zelo natančno spremljanje lokacije, zaloge ter porabe laboratorijskega pribora in kemikalij. Zaposlenim v laboratoriju omogoča bistveno hitrejši dostop do vseh potrebnih informacij ter s tem večjo učinkovitost, optimizirano upravljanje z zalogami in prihranek časa.

Blog-03-01
Blog-03-02

Ne glede na situacije, v kateri se znajde organizacija, pa lahko nadrejeni poskrbijo za nagrajevanje tistih, ki so pri delu in pri sodelovanju z drugimi nad povprečjem, saj se lahko poslužijo nefinančnega nagrajevanja, ki je za delodajalca bolj ugodno, za zaposlenega pa bolj motivirajoče.

Zmotno je prepričanje, da če ni denarja, ni možnosti za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Če si predstavljamo; v mnogih podjetjih, ki svojim zaposlenim omogočajo višje plače, zaposleni pri delu še vedno niso zavzeti. Nefinančno nagrajevanje je po navadi tisto, ki v posamezniku vzbudi notranjo motivacijo in tako vpliva na večjo motiviranost, zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih.

Vsak posameznik ima v svojih možganih svoj sistem nagrajevanja, s katerim ocenjuje različne spodbude, ki pridejo iz zunanjega sveta. Samo dovolj močna in pomembna spodbuda bo pri posamezniku izzvala akcijo. Zato je pomembno, da delodajalci vedo, kaj si zaposleni želijo, kaj pričakujejo od podjetja, kakšni so po naravi, ter s tem, kako jih motivirati, da so pri delu kar najbolj učinkoviti.

PREGL DIGITAL omogoča optimizacijo planiranja nabave materialov, zniževanje stroškov in zaradi manj nevarnih odpadkov prispeva k trajnosti, digitalizaciji ter manjši obremenitvi okolja.

Pred približno letom in pol smo začeli razvijati prvo pametno laboratorijsko pohištvo, ki bo v veliki meri pomagalo laboratorijem, inštitutom in ostalim ustanovam odpraviti izzive, s katerimi se soočajo pri nabavi, uporabi in vodenju evidenc kemikalij in laboratorijske opreme ter jih tako hitreje popeljati v digitalizacijo procesov in posledično samega laboratorija. Ključen izziv je bil, kako v laboratoriju opremiti predalnike, pod pultne omarice, shranjevalne omare, digestorije ipd. s podatki o vsebini in kako laboratorijskemu osebju omogočiti hitro in enostavno iskanje potrebnega materiala.

S podjetjem Agitron iz Maribora smo tako razvili aplikacijo, ki zaposlenim v laboratorijih omogoča povezljivost procesov vse od vodenja zalog, lokacij, varnostnih listov do avtomatizacije naročanja. Hkrati rešuje večino težav v laboratorijih, kot so: kje natančno se nahaja določen laboratorijski inventar, koliko ga je, kdaj poteče rok uporabe itd.. Sistem bo omogočal tudi rezervacijo aparatov, ki jih uporablja več zaposlenih, obveščal o terminih rednih servisnih posegov in omogočal vodenje prejetih vzorcev ter shranjevanje metod.

Pri izdelavi programa pametnega laboratorijskega pohištva smo vseskozi imeli pred očmi uporabnike in pri tem dosledno upoštevali stroga pravila Zakona o kemikalijah, ki natančno določa načine uporabe in vodenje evidenc za nevarne kemikalije (jedke, vnetljive, eksplozivne, strupene itd.). Aplikacija skupaj s prikazovalniki, ki so vgrajeni v pohištvo ali nameščeni na hladilnikih in zamrzovalnikih, omogoča enostavno vodenje zalog po posameznih mikrolokacijah (omarah). Tako lahko uporabniki v vsakem trenutku preverijo zalogo in lokacijo določene kemikalije ali opreme.

Sistem opozarja na varnostno zalogo, pri kemikalijah pa tudi na roke uporabe – tako v aplikaciji, kot z opozorili na samem pohištvu. Laboratorijskemu osebju prinaša bistveno hitrejši dostop do vseh potrebnih informacij. Pri kemikalijah so to varnostni listi in analizni certifikati, pri aparatih pa servisna navodila in navodila za uporabo ter razna poročila.

Sistem je že v osnovi opremljen s podatki za več kot 800.000 laboratorijskih materialov (kemikalij in pribora) ter omogoča pregled in spremljanje uporabe tako v enem laboratoriju, kot tudi centralno v vseh laboratorijih posamezne organizacije.

Blog-03-04
Blog-03-03

Digitalni zasloni PREGL DIGITAL so prvi te vrste, ki so zasnovani, razviti in izdelani posebej za kompleksno okolje sodobnega laboratorija. Z e-papirjem z visokim kontrastom ter vidnim kotom skoraj 180° ponujajo enostavno berljivost dinamično prikazane vsebine, kjer in kadar jo potrebujete. Z življenjsko dobo baterije se ne boste spomnili, kdaj ste baterijo zadnjič zamenjali. Sistem je povezan preko wi-fi omrežja.

Pri razvoju smo upoštevali tudi trajnostni vidik – sistem namreč z opozarjanjem o izteku roka uporabe omogoča uporabnikom manj nevarnih odpadkov ter s tem manjšo obremenitev okolja in posledično nižje stroške njihovega sežiga. Iz sistema bo moč pridobiti podatke o zasedenosti posameznih aparatur, kar vodi v boljši izkoristek le teh in lažje odpravljanje ozkih grl.