Scroll Top

12. Otvoreni dani hemije

Odsjek za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu organizirao je manifestaciju “12. Otvoreni dani hemije” koji su se održali od 20. do 24. 3. 2023. godine.

Manifestacija je namijenjena zainteresiranim učenicima osnovnih i srednjih škola. Studenti završnih godina su pripremili zanimljive eksperimente iz područja analitičke, anorganske, organske i fizikalne hemije, kako bi džacima približili hemiju kao nauku, njenu primjenu u industriji, farmaciji, zaštiti okoliša i naučno-istraživačkom radu.

Mikro+Polo je i ove godine podržao manifestaciju doniranjem hemikalija i laboratorijskog potrošnog materijala.