Scroll Top

Restek Premiere

Pojednostavite analizu semivolatilnih spojeva sa novim Mega Mix referentnim kit-standardima

Sadržeći najčešće analizirane semivolatilne supstance, Restekovi novi referentni standardi pomažu Vam da pojednostavite operacije i pripremite kalibracijske krive preciznije i efikasnije.

Dostupne su dvije opcije KIT-a:

Lako pripremite radni standard od 200 µg/mL, omogućavajući šire opsege kalibracije. Dostupan u dva nezavisno proizvedena LOT-a/serije sa verifikovanim Lot-to-Lot ugovorom, sa smanjenom mjernom nesigurnošću i poboljšanim kvalitetom.

Pogledajte kromatogram i kompletnu metodu >> OVDJE.