Scroll Top

Ključne osobine uspješnih lidera

Business Titans: Intervju s Markom Podgornikom Verdevom

"U ponoć je zgrada kompanije samo okvir, beton i cigla – samo ljudi daju kompaniji dušu."

Intervju sa našim direktorom u magazinu Business Titans pripremila je Marijana Sedeu, a možete ga pročitati na slovenskom >> ovdje.