Scroll Top

Edini bioMérieux distributer iz Evrope!

Naš ključni dobavitelj za laboratorijsko diagnostiko, bioMérieux, je v decembru objavil dokument z naslovom »Najboljše prakse in dosežki družbene odgovornosti distributerjev bioMérieux«.

V podjetju Mikro+Polo smo ponosni, saj smo bili edini distributer iz Evrope, ki je bil vključen v ta dokument. V njem je predstavljena naša vizija, poslanstvo, vrednote in naša usmeritev za prihodnost.

Cilj te pobude je širjenje ozaveščenosti med distributerji ter prenos dobrih praks iz podjetja v podjetje. Verjamemo, da smo skupaj močnejši in da lahko le skupna prizadevanja ustvarijo pozitiven učinek.

Dokument si lahko ogledate tukaj.