Scroll Top
MIKROBLOG
MikroKemija
Kaj je Mica in kaj je FluoSync?

Milan Drobnak

Naš dolgoletni partner Leica Microsystems je eden vodilnih proizvajalcev mikroskopov na svetu. V več kot 170 letni zgodovini izdelovanja in razvoja mikroskopov smo lahko priča številnim izumom in napredkom. Ti so pripomogli k uveljavitvi novih mikroskopskih tehnik in posledično tudi do novih znanstvenih odkritij. Ob številnih tehnoloških nadgradnjah pa se sama oblika mikroskopa ni bistveno spreminjala.

Stojalo, mizica, lučka, objektivi in okular so ključni deli mikroskopa že tako dolgo, da je mikroskop danes eden najbolj prepoznavnih, ikoničnih laboratorijskih inštrumentov, kot tak pa se predstavlja v mnogih filmih, logotipih, najdete ga tudi na fasadi našega podjetja.

Leica Mica je le še elegantno oblikovan bel zaboj, v katerem se pa sicer še vedno skrivajo vsi pomembni deli mikroskopa, ki jih poznamo: mizica, lučka in objektivi, ter seveda številni drugi tehnološki dodatki, ki delajo ta inštrument edinstven.

Blog-09-01

Mica je vrhunski večfunkcijski avtomatiziran mikroskop, ki združuje različne tehnologije mikroskopiranja v mikroskopsko vozlišče — microhub, osrednji mikroskop v laboratoriju. Mica je multimodalni sistem, ki omogoča zajemanje slik v standardni (a ne tako klasični) epifluorescenci, optodigitalni metodi Thunder, konfokalnem načinu, z možnostjo Lightning super resolucije. Zajemi so mogoči v 2D ali 3D, v časovnih presledkih, v kontrolirani atmosferi in mnogo več. Kljub vsej kompleksnosti je sistem zasnovan za ekstremno enostavno uporabo. Izločenih je do 85 % korakov, ki so potrebni pri standardnem mikroskopu, posledično pa za zajem slike porabimo tudi bistveno manj časa in učenja, nekdo z osnovnim znanjem pa ga lahko prične uporabljati takoj.

Edinstven del Mice je tudi tehnologija FluoSync, ki jo je razvila Leica. FluoSync je integriran del Mice, ki omogoča sočasno vizualiziranje 4 fluorescenčne kanale. Če je prej veljalo, da je zajemanje posameznih kanalov mogoče le z zaporednim zajemanjem, lahko raziskovalci sedaj resnično simultano zajamejo 4 kanale, to, kar je bilo prej mogoče le s konfokalnimi sistemi z več detektorji. Zaradi FluoSnyc so vsi štirje kanali 100 % korelirani, kar je še posebej pomembno pri opazovanju hitrih življenjskih procesov v celicah.

Mico smo slovenski strokovni javnosti že predstavili na posvetovanju mikroskopistov Slovenije, v Ankaranu, maja letos. Kmalu pa bomo imeli možnost napravo preizkusiti tudi v živo.