Scroll Top

Biokemija in molekularna genetika v medicini

V preteklih dneh smo se udeležili simpozija Biochemistry and molecular genetics in medicine (Biokemija in molekularna genetika v medicini) z mednarodno udeležbo, ki je bil organiziran ob 50. obletnici Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko (IBKMG) (1972-2022) in 30. obletnici Medicinskega centra za molekularno genetiko (MCMB) (1992-2022) na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL MF).

Znanstveni simpozij je bil namenjen predstavitvi laboratorijev in raziskovalnih centrov, ki delujejo v okviru IBKMG, njihove ekspertize in najpomembnejših raziskovalnih dosežkov ter znanstvenih sodelovanj z raziskovalci in ustanovami doma in po svetu.

IBKMG in MCMB sta v desetletjih svojega obstoja pomembno zaznamovala razvoj področja biokemije in molekularne biologije, tako na področju temeljnih raziskav, kot tudi na področju translacijskih raziskav in prenosa novih tehnologij v klinično prakso.

SimpozijBiomedicine-2