Scroll Top

Že drugo leto skrbimo za spoštovanje raznolikosti

V Mikro+Polo po dveh letih od podpisa Listine raznolikosti ugotavljamo, da smo v podjetju raznolikost resnično ponotranjili, saj jo, ne da bi o njej kaj dosti razmišljali, vključujemo v naše vsakdanje interno in eksterno komuniciranje, kar smo ugotavljali ob pripravi poročila za 2021. Tako smo v Mikrofonu, našem internem glasilu našteli v petih številkah kar 37 člankov, v katerih se na tak ali drugačen način dotikamo raznolikosti.

Mogoče smo ravno iz tega razloga »spregledali« nekaj načrtovanih datumov, ki smo jih dali v plan, povezanih z različnimi proglašenimi dnevi, ki obeležujejo katero od oblik raznolikosti. Formalna obeleževanja nam preprosto niso tako blizu kot različne druge aktivnosti, v katerih se res »najdemo«.

Kljub temu se bomo v naslednjem letu potrudili in povezali različne pomembne datume z našim komuniciranjem.

Zavedamo se, da lahko brez spominjanja in opominjanja, da med nami živijo ljudje, ki so drugačni in da imajo ne glede na to, da so morebiti v manjšini, pravico do polnovrednega življenja, nanje hitro pozabimo in jih spregledamo.

Kaj smo dosegli v letu 2021?

 • v vodstveni ekipi imamo 46,67 % žensk (7 od 15), poleg tega so vodje tako po letih, izkušnjah in razmišljanju med seboj zelo različni, kar štejemo za veliko prednost;
 • izvajali smo 2 projekta, namenjena izboljšanju zdravja in dobrega počutja zaposlenih: POLET in Krepki in zdravi (KIZ), oba imata poudarek na starejših zaposlenih: ozaveščali smo zaposlene, uvedli smo dodatne športne in rekreacijske aktivnosti (fitnes, akcija Povezujmo se skozi šport, dva športna dneva, kotiček za trening v podjetju; v planu je še razširitev na več kotičkov za aktivne odmore in sproščanje;
 • veliko izobražujemo vse zaposlene, ne glede na leta, izobrazbo ali delovno mesto; ponujamo tudi brezplačna online usposabljanja, ki jih je v zadnjih dveh letih res veliko;
 • skrbimo za vključujoč jezik v interni in eksterni komunikaciji; takšno komuniciranje smo pazljivo nadgradili v procesu pridobivanja novih zaposlenih; sprejetim kandidatom predstavimo našo kulturo sprejemanja raznolikosti;
 • zaposlene obveščamo o možnostih podpore različnim družbeno odgovornim pobudam in organizacijam;
 • uvedli smo možnost krajšega delovnega časa (80 %) za vse zaposlene 55+;
 • sistematičen prenos znanj s starejših na mlajše poteka predvsem preko mentoriranja novih zaposlenih, pa tudi preko internih usposabljanj;
 • če zaposleni želijo, lahko podaljšajo zaposlitev tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev;
 • ob nastopih v javnosti izpostavljamo naše spoštovanje raznolikosti kot svojo konkurenčno prednost;
 • obeležili smo maj, evropski mesec raznolikosti in ponovno z izobešanjem mavrične zastave podprli Parado ponosa; obeležili smo tudi svetovni dan človekovih pravic, 10. december, na svetovni dan medčloveške solidarnosti, 20. december, pa smo sledilce na FB pozvali k podpori društvu UP-ornik.

Načrti na področju spoštovanja raznolikosti za 2022

 • Stalno informiranje in osveščanje zaposlenih preko internega časopisa Mikrofon in kanala Mikro čvek v MS Teams, pa tudi preko portala Mikro+Polo (intraneta);
 • nadaljevanje razvoja zdravega življenjskega sloga v službi in doma, ki smo ga začeli v okviru projektov POLET in KIZ, s poudarkom na starejših zaposlenih;
 • nadaljnje ozaveščanje in senzibiliziranje vodij o načinih za spoštovanje raznolikosti v praksi – prenos iz leta 2021, saj smo z usposabljanjem o čustveni inteligenci začeli šele konec leta;
 • RIR (redne individualne razgovore) smo prav tako prenesli v 2022: pozorni bomo na cilje in ambicije zaposlenih s poudarkom na starejših, na kar bomo vodje opozorili pri inštruktaži za izvajanje RIR; v tem okviru bomo preverili tudi morebitne želje po spremenjenem delovnem času zaposlenih 55+ v skladu s sprejeto možnostjo skrajšanega delovnega časa; pozorni bomo tudi na tiste, ki bodo želeli podaljšati zaposlitev tudi po izpolnjenih pogojih za upokojitev,
 • še naprej bomo spodbujali medoddelčno sodelovanje in timsko delo različnih profilov zaposlenih;
 • pri objavah na družabnih omrežjih in spletni strani bomo vključevali objave o različnih svetovnih in evropskih praznikih, ki obeležujejo raznolikost;
 • ponovno bomo podprli Parado ponosa;
 • še naprej bomo organizirali različne aktivnosti, zabave, izlete, team buildinge za krepitev komunikacije in interakcije med zaposlenimi različnih oddelkov;
 • vzpostavili bomo še dodatne prostore za druženje (poleg paletnega vrta še kotičke za aktivne odmore in kotiček za sproščanje).